torsdag den 29. april 2010

Socialpædagogisk opholdssted og institution til kriminelle unge skal ligge i Trige

Kommunen vil bygge institution til kriminelle og voldelige unge. Desuden åbner et privat socialpædagogisk opholdssted.

Trige skal være hjemsted for en institution for otte af de meste hærdede, unge kriminelle i alderen 14-18 år, hvis det står til Hans Halvorsen (S), rådmand for sociale forhold og beskæftigelse. Desuden erfarer JP Århus, at Trige bliver hjemsted for et privatejet, socialpædagogisk opholdssted.

På mandag har Hans Halvorsen indbudt interesserede beboere til et orienteringsmøde på lokalcenter Bjørnshøj i Trige om den kommunale institution, men på forhånd er der modstand mod projektet i byen.

Trige er ramt hårdt nok af sociale problemer. To familier, der blev smidt ud fra Gellerup, er flyttet ind i Trige Parken, som i forvejen er socialt belastet, siger Morten Christensen, der bor på Lergravvænget og bliver nærmeste nabo til den kommende institution, som er tænkt placeret på Lergravvej 2.

Læs mere: Tilbudsportalen for specialpædagogiske tilbud,-

Institutionen skal ledes efter MultifunC-metoden, der er udviklet i Norge og Sverige. De kriminelle unges adfærd skal ændres ved at give dem privilegier for god opførsel, så de gradvist lærer at begå sig i samfundet. Det betyder bl.a., at de så vidt muligt skal gå i skole eller arbejde i Trige og deltage i fritidsaktiviteter.

Hverken på Bakkegårdsskolen i Trige eller i Trige Ungdomsklub er man blevet orienteret på forhånd. Hvis de skal gå i skole her, løser vi den opgave. Trige er et sammensat område med mennesker af forskellig etnisk herkomst og med forskellig social profil. Jeg glæder mig til at høre mere om institutionen, siger skoleleder Preben Sørensen.

Skolebestyrelsesformand Merete Møller er mere kontant: »Med færre end 500 elever kan otte svært socialt belastede unge blive en stor del af den samlede skole, som i forvejen har socialt belastede elever fra Trige Parken, siger hun.

Læs mere: Socialpædagogiske opholdssteder for unge,-

Trige Ungdomsklub er ikke en kommunal institution, men hører under Frit Oplysningsforbund. Lederen, der kun præsenterer sig som Casper, konstaterer, at midlerne er begrænsede, så han har svært ved at se, hvordan klubben kan hjælpe.

Vi har haft kontakt med en af de unge, der var smidt ud fra Gellerup, men ham havde vi svært ved at rumme i klubben, hvis det ikke skulle gå ud over de andre. Aftalen blev, at han ikke kan blive medlem, men komme en halv time en gang om ugen, siger Casper.

Ifølge invitationen til mødet på mandag er der tale om en behandlingsinstitution for otte unge i alderen 14-18 år med alvorlige vanskeligheder som kriminalitet og udadreagerende adfærd.

Da JP Århus for en måned siden interviewede en af ophavsmændene til MultifunC-metoden, psykolog Tore Andreassen, sagde han, at MultifunC tager sig af nogle af de mest kriminelle unge. Kilde: JP